Nyva Vinnytsya

PFC Nyva Vinnytsya

 

Professional Football Сlub Nyva (Vinnytsya)

History name:

1958 - foundation as FK Lokomotive Vinnytsya
1978 - renaming in FK Nyva Vinnytsya
1999 - renaming in FC Vinnytsya
2003 - renaming in FC Nyva Vinnytsya
2005 - merger with FC Bershad to FC Bershad
2006 - dissolution
2006 - new foundation as FC Nyva-Svitanok Vinnytsya
2007 - renaming in FC Nyva Vinnytsya

 

 

 

NV   

Nickname:

Founded: 1958

Address:

Telephone:

Fax:

Website: www.niva.vn.ua

E-mail:

 

Titles:

 

 

 

Colors:

Shirts: white
Shorts: white
Stockings: white

 f1

Substitute colors:

Shirts:
Shorts:
Stockings:

  

Stadium:

Name: Nyva
Location: Vinnytsya
Built:
Capacity: 14000
Seats:
Stands:
Roof:  %
Field: 106х75
Light:  lx

 

 

 stNV

 

Old Logos:

old11old2old3